Logo Polskiej Izby Handlu

Polska Izba Handlu

Zachowanie różnorodności handlu i usług na rynku wewnętrznym

Sejm rozpoczął procedowanie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Proponowane zmiany wprowadzają dodatkowe opodatkowanie całego sektora handlu, który działa w formie spółek jawnych oraz spółek komandytowych. Polska Izba Handlu wzięła udział w konsultacyjach społecznych dotyczących tej ustawy. Poniżej przedstawiamy wybrane uwagi w tej sprawie przygotowane wraz Kancelarią Finansową Lex sp. z o.o.

 

Większość rodzimych przedsiębiorców zajmujących się handlem prowadzi działalność w formie spółek osobowych (jawna lub komandytowa) lub też w formie działalności jednoosobowej. W mniejszych działalnościach handlowych jednym z głównych aktywów są nieruchomości, w których prowadzona jest działalność. W efekcie, spółki które prowadzą działalność stricte handlową będą traktowane jako „spółki nieruchomościowe” a w konsekwencji będą podwójnie opodatkowane.

Niezrozumiałe jest uzasadnienie do projektu, które wskazuje, że celem jest uszczelnienie systemu podatkowego. Obecnie niezależnie od tego, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą (CEIDG), spółkę cywilną, spółkę jawną, czy spółkę komandytową to płaci ten sam podatek w wysokości 19% PIT. Zmiana formy prawnej z działalności gospodarczej (CEIDG), spółki cywilnej, czy spółki jawnej na spółkę komandytową nie powoduje żadnej oszczędności podatkowej.

Firmy, które były opodatkowane tak samo (19%) będą opodatkowane różnie w zależności od formy prawnej (19% vs. 34,4%). Przy niskiej marżowości handlu taka różnica w opodatkowaniu może doprowadzić do upadku wielu przedsiębiorców działających w formie spółek jawnych lub komandytowych.

Znajdź nas na Twitterze

logo franczyza kodeks

bryt napis

X Cashless Congress

31 maja - 1 czerwca 2022

Warszawa

Baner XCC

 

Targi Polagra

26-28 września 2022

Poznań

Polagra 400x300

Kampania Ministerstwa Finansów

Poradnik Podatnika grafika

Kampania Ministerstwa Rolnictwa: Produkt Polski

Produkt Polski logo

Kampania Ministerstwa Finansów: Bezpieczna transakcja

BT

Bezpieczeństwo - kupuję to!

kupujebezpiecznie pion 2