Logo Polskiej Izby Handlu

Polska Izba Handlu

Zachowanie różnorodności handlu i usług na rynku wewnętrznym

Dane Polskiej Izby Handlu: sprzedaż w sklepach małoformatowych*

*Sklepy małoformatowe do 300 m2 obejmują: małe sklepy spożywcze do 40 m2, średnie sklepy spożywcze 41-100 m2, duże sklepy spożywcze 101-300 m2, specjalistyczne sklepy alkoholowe. Dane uzyskano na podstawie badania reprezentatywnej, ogólnopolskiej próby sklepów spożywczych o powierzchni do 300 m2 oraz sklepów alkoholowych. Jednocześnie, sklepy których dotyczyło badanie, odzwierciedlają 60 proc. całości rynku sprzedaży detalicznej w Polsce.

 

altDane uzyskane w oparciu o raporty Centrum Monitorowania Rynku Sp. z o.o.

Centrum Monitorowania Rynku Sp. z o.o. jest niezależną agencją badawczą specjalizującą się w badaniach danych transakcyjnych, które pobiera on-line z reprezentatywnej, ogólnopolskiej próby sklepów spożywczych. Badane są trendy sprzedaży całości asortymentu sklepów, zarówno produktów paczkowanych, jak i zmiennowagowych.

www.cmr.com.pl

 

  mdm rdr
maj 2015 + 5,8% - 4,2%
czerwiec 2015 - 2,9 % - 1,5 %
lipiec 2015 + 0,1 % + 4 %
sierpień 2015 - 0,4 % + 3,8 %
wrzesień 2015 - 10,4 % + 1,2 %
październik 2015 + 3,5 % 1,9 %
listopad 2015 - 7,6 % + 4,9%
grudzień 2015 +13,9% -7,6%
styczeń 2016 -17,6%  +4,3% 
luty 2016 -3,2% +6,9% 
marzec 2016 + 12,5%  +5,5%
kwiecień 2016 +1% +1,5%
maj 2016 +10,8% +5,8%
czerwiec 2016 -0,3% +6,7%
lipiec 2016 +1%  -4%
sierpień 2016 -2% +2,4%
wrzesień 2016 -4,2% +9,8%
Biuletyn Polskiej Izby Handlu
Nr 45 (3/2017)
Przekaż 1% na Fundację Polskiego Handlu

Retail Summit 2017

29-30 marca 2017

Warszawa

Targi Produktów Tradycyjnych i Ekologicznych Regionalia

21 – 23 kwietnia 2017

Warszawa