Logo Polskiej Izby Handlu

Polska Izba Handlu

Zachowanie różnorodności handlu i usług na rynku wewnętrznym

Polska Izba Handlu zwróciła się do Ministerstwa Pracy i Głównego Inspektoratu Pracy z prośbą o tymczasowe odstąpienie od obowiązku wykonywania wstępnych badań lekarskich do pracy w związku z sytuacją jakiej doświadcza polska gospodarką w czasie epidemii koronawirusa.

Obecnie kluczowym problemem jest zapewnienie społeczeństwu dostępu do pożywienia – aby mogło się tak stać sklepy muszą być obsadzone przez liczbę personelu zapewniającą możliwość ich funkcjonowania.

Niestety teraz obserwujemy duże braki pracowników spowodowane między innymi koniecznością zajmowania się dziećmi w związku z zamknięciem placówek oświatowych czy odbywanymi kwarantannami. Z drugiej strony na rynku w ostatnich dniach pojawiło się bardzo dużo kandydatów – osób zwalnianych z firm, które w związku z epidemią nie mogą prowadzić swojej działalności. Handel detaliczny na tę chwilę jest w stanie wchłonąć bardzo dużo takich osób, aby zapewnić im pracę a z drugiej utrzymać funkcjonowanie sklepów i zaopatrzenie społeczeństwa w żywność i artykuły pierwszej potrzeby – mówi Maciej Ptaszyński, wiceprezes Polskiej Izby Handlu.

Na przeszkodzie temu stoi konieczność wykonania dla wszystkich kandydatów do pracy wstępnych badań lekarskich. Zgodnie z Kodeksem Pracy wstępnym badaniom lekarskim podlegają wszystkie osoby przyjmowane do pracy. W sytuacji, gdy pracownik zmuszony będzie do poddania się badaniom wstępnym w czasie stanu epidemii, w którym to dostęp do punktów podstawowej opieki zdrowotnej jest znacząco ograniczony, a zapotrzebowanie na lekarzy istotnie wzrasta, odbycie badań wstępnych i uzyskanie odpowiedniego orzeczenia lekarskiego może być nadmiernie utrudnione.

Zwróciliśmy się do Ministerstwa Pracy i Głównego Inspektoratu Pracy o umożliwienie czasowego wydłużenia ważności wydanych pracownikom orzeczeń lekarskich i czasowe wyłączenie obowiązku przeprowadzania badań wstępnych z zakresu medycyny do czasu odwołania stanu epidemii. Po tym okresie wszystkie te zaległe badania powinny być wykonane – dodaje Maciej Ptaszyński.

Takie tymczasowe rozwiązanie może przyczynić się do:

  1. zapewnienia pracy tysiącom zwalnianych obecnie osób,
  2. zapewnienia polskiemu społeczeństwu żywności i produktów pierwszej potrzeby w tym wyjątkowo trudnym okresie.
Znajdź nas na Twitterze

logo franczyza kodeks

bryt napis

Targi Polagra

26-28 września 2022

Poznań

Polagra 400x300

Kampania Ministerstwa Finansów

Poradnik Podatnika grafika

Kampania Ministerstwa Rolnictwa: Produkt Polski

Produkt Polski logo

Kampania Ministerstwa Finansów: Bezpieczna transakcja

BT

Bezpieczeństwo - kupuję to!

kupujebezpiecznie pion 2