Logo Polskiej Izby Handlu

Polska Izba Handlu

Zachowanie różnorodności handlu i usług na rynku wewnętrznym

Zgodnie z naszymi obietnicami z grudnia publikujemy kolejne priorytety, rozszerzające 10 postulatów handlu dla nowego rządu, które Rada Ministrów powinna uwzględnić w agendzie prac. Postulaty wiążą się z systemem kaucyjnym.

Wcześniejsze 10 postulatów handlu dla nowego rządu znajduje się na naszej stronie: http://www.pih.org.pl/index.php/2229-10-postulatow-handlu-dla-nowego-rzadu

           11. Zniesienie VAT-u od kaucji w systemie kaucyjnym

Obecne przepisy ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, która ma wejść w życie z początkiem 2025 r., zakładają zmiany w rozliczeniach VAT dla określonych typów opakowań wielokrotnego użytku (głównie opakowań szklanych). Przepisy te budzą sporo kontrowersji wśród przedsiębiorców. W praktyce oznaczają one, że do kaucji za butelki szklane będzie doliczany podatek VAT.

Kwestia opodatkowania VAT w systemie kaucyjnym może prowadzić do dodatkowych obciążeń nie tylko organizacyjnych, lecz także finansowych dla przedsiębiorców wprowadzających do obrotu towary w opakowaniach zbieranych w ramach systemu kaucyjnego. Zbiórka odpadów będzie wiązać się z dodatkowymi kosztami, które będą ponosić przedsiębiorcy prowadzący placówki handlu detalicznego.

            12. Wydłużenie okresu wprowadzenia systemu kaucyjnego

Mając na uwadze poziom zaawansowania rynku w realizację założeń systemu kaucyjnego, jesteśmy przekonani, że wejście ustawy w obecnym kształcie już od 1 stycznia 2025 roku będzie powodem dużych problemów organizacyjnych dla podmiotów funkcjonujących na rynku detalicznym, hurtowym oraz producentów wprowadzających produkty po napojach na polski rynek, co do których przedmiotowa ustawa nakłada obowiązki pod rygorem kar finansowych.

Wszystkie obecne niejasności przekładają się na brak jasnych rekomendacji do odpowiedniego przygotowania się sklepów do realizacji systemu kaucyjnego. Brak jasnych uregulowań funkcjonowania systemu kaucyjnego doprowadzi do problemów organizacyjnych oraz finansowych wielu przedsiębiorców, na których spoczywa obowiązek pobierania i zwrotu kaucji klientom placówek handlowych, co niestety wydaje się jedynym pewnym uregulowaniem w ustawie, wraz z konsekwencjami za brak realizacji.

Apelujemy o przesunięcie wejścia w życie ustawy co najmniej o rok, biorąc pod uwagę wątpliwości i ryzyka wprowadzenia w tym kształcie systemu kaucyjnego w Polsce.

Znajdź nas na Twitterze

logo franczyza kodeks

www.cross-border.pl

Kampania Ministerstwa Finansów

Poradnik Podatnika grafika

Kampania Ministerstwa Rolnictwa: Produkt Polski

Produkt Polski logo

Kampania Ministerstwa Finansów: Bezpieczna transakcja

Bezpieczeństwo – kupuję to!

kupujebezpiecznie pion 2

 

bryt napis