Logo Polskiej Izby Handlu

Polska Izba Handlu

Zachowanie różnorodności handlu i usług na rynku wewnętrznym

Edycja 1. zostanie uruchomiona w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022, pierwsze zajęcia rozpoczną się w marcu 2022 r.

  • Pierwsze i jedyne w Polsce studia o franczyzie
  • Unikatowy program o standardzie międzynarodowym
  • Dynamiczna formuła na bieżąco wzbogacana o nowości, dane analityczne, trendy rynkowe
  • Praktyczne warsztaty i analiza studiów przypadku
  • Networking i wymiana doświadczeń
  • Sprawdzona kadra doświadczonych wykładowców
  • Materiały edukacyjne do zajęć wraz z dodatkową literaturą
  • Tytuł absolwenta SGH – najlepszej i uczelni ekonomicznej w Polsce (odpis dyplomu w języku angielskim)
  • Dofinansowanie z Bazy Usług Rozwojowych

Więcej informacji: https://ssl-oferta.sgh.waw.pl/pl/studiapodyplomowe/zarzadzanie-franczyza/Strony/default.aspx

SGH

Znajdź nas na X

logo franczyza kodeks

 

Polska Izba Handlu jest członkiem

kig

fpp

www.cross-border.pl

Retail Trends 2024

Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2024

Targi Marek Własnych FUTURE PRIVATE LABELS 2024

Franczyza 3.0.

RetailTec Congress

 

bryt napis