Logo Polskiej Izby Handlu

Polska Izba Handlu

Zachowanie różnorodności handlu i usług na rynku wewnętrznym

11 stycznia br. senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji rozpatrzy petycję Polskiej Izby Handlu ws. zwolnienia z VAT-u darowizn produktów przemysłowych. W maju 2021 wysłaliśmy do Senatu RP petycję w tej sprawie, pod którą podpisało się około 40 organizacji charytatywnych, ekologicznych oraz biznesowych, m.in. Polska Akcja Humanitarna, Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, Polski Czerwony Krzyż, Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie, Fundacja Ekopotencjał – Przestrzeń Możliwości, Krajowa Izba Gospodarcza, Federacja Przedsiębiorców Polskich. http://www.pih.org.pl/images/dokumenty/petycja_vat_od_darowizn.pdf

Polskie przepisy dotyczące podatku VAT wymagają od darczyńcy przekazującego produkty przemysłowe zapłacenia VAT-u od takich darowizn – nawet jeśli przekazuje je na rzecz organizacji pożytku publicznego. To problem, jaki każdego dnia uderza zarówno w wielu potrzebujących, którzy w naszym kraju korzystają z pomocy organizacji charytatywnych, jak i przedsiębiorców chcących im pomóc. Taka konstrukcja prawa powoduje, że utylizacja niesprzedanych rzeczy jest tańsza niż ich oddanie. Z pewnością przepisy te wymagają zmiany, aby polscy przedsiębiorcy mieli opłacalną ekonomicznie możliwość robienia darowizn na rzecz potrzebujących zwłaszcza w dobie kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa.

– Brak systemowych rozwiązań, które stworzyłoby podatnikom zachęty do dokonywania darowizn produktów niespożywczych, prowadzi do utylizacji jakościowych produktów, które mogłyby trafić do najbardziej potrzebujących. Jednocześnie zjawisko to przyjmuje znaczący wymiar środowiskowy, ponieważ niszczenie towarów prowadzi do zwiększonej produkcji odpadów, a także emisji gazów cieplarnianych powstających podczas ich utylizacji. Nie bez powodu pod naszą petycją podpisało się przedstawicieli kilkudziesięciu organizacji ekologicznych, charytatywnych, a także biznesowych. Wszystkie te trzy grupy wskazują, że takie zmiany są konieczne – mówi Maciej Ptaszyński, wiceprezes Polskiej Izby Handlu.

Takie rozwiązania prawne funkcjonują w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej http://www.pih.org.pl/images/dokumenty/inne_kraje_ue_vat_od_darowizn.pdf

Więcej materiałów dot. zwolnienia z VAT-u darowizn artykułów przemysłowych http://pih.org.pl/index.php/2-uncategorised/2018-vat-od-darowizn

Znajdź nas na X

logo franczyza kodeks

 

Polska Izba Handlu jest członkiem

kig

fpp

www.cross-border.pl

Retail Trends 2024

Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2024

Targi Marek Własnych FUTURE PRIVATE LABELS 2024

Franczyza 3.0.

RetailTec Congress

 

bryt napis