Logo Polskiej Izby Handlu

Polska Izba Handlu

Zachowanie różnorodności handlu i usług na rynku wewnętrznym

W związku wprowadzeniem do  projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu zapisu o wejściu w życie 1 stycznia 2021 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów prezentujemy pismo jakie w tej sprawie Polska Izba Handlu skierowała 3 kwietnia 2020 do przewodniczących wszystkich klubów parlamentarnych. Tutaj

Znajdź nas na Twitterze
Biuletyn Polskiej Izby Handlu
Nr 68 (9/2020)

bryt napis

Kampania Ministerstwa Finansów

Poradnik Podatnika grafika

Kampania Ministerstwa Finansów: Bezpieczna transakcja

BT

Kampania Ministerstwa Rolnictwa: Produkt Polski

Produkt Polski logo

Bezpieczeństwo - kupuję to!

kupujebezpiecznie pion 2