Logo Polskiej Izby Handlu

Polska Izba Handlu

Zachowanie różnorodności handlu i usług na rynku wewnętrznym

Polska Izba Handlu, organizacja zrzeszająca 30 000 sklepów, dystrybutorów oraz hurtowni spożywczych i drogeryjnych prowadzących główne centra dystrybucyjne żywności w kraju oraz firmy z otoczenia FMCG, zwraca się do Rządu o działania zapewniające ciągłość dostaw żywności w związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego w Polsce.

– Wszyscy z dnia na dzień znaleźliśmy się w odmiennej niż dotychczas sytuacji. W dużej mierze dotyczy to branży handlu, której sprawne działanie jest teraz niezwykle ważne, aby zapewnić społeczeństwu dostęp do żywności. Głównym problemem, z jakim spotyka się teraz ten sektor, jest brak ludzi do pracy. Kluczowe jest zapewnienie odpowiedniej liczby zmotywowanych pracowników i środków bezpieczeństwa. Proponujemy, aby Rząd jak najszybciej wprowadził „Pakiet dla zapewnienia ciągłości dostaw żywności” – mówi Maciej Ptaszyński, wiceprezes Polskiej Izby Handlu.

Widzimy następujące powody niedoborów pracowników:

• Opieka nad dziećmi

• Obawa przed zarażeniem się koronawirusem

• Brak możliwości zatrudniania pracowników tymczasowych (głównie z Ukrainy), którzy stanowią obecnie ok. 30% załogi centrów dystrybucyjnych

Możliwe środki zaradcze:

• Dodatkowe wsparcie finansowe dla rodziców, którzy mimo uprawnienia do opieki nad dzieckiem decydują się na kontynuowanie pracy

• Wdrożenie procedur i zapewnienie środków zwiększających bezpieczeństwo osób pracujących w handlu żywnością - szczególnie pracowników sklepów i hurtowni takich, jak np.

   – wymóg pakowania pieczywa i innych towarów w torebki foliowe,

   – tymczasowe zliberalizowanie ograniczenia handlu w niedzielę, by chociaż częściowo rozładować kolejki i problemy organizacyjne w sklepach (przynajmniej w zakresie możliwości zatowarowania sklepu i dezynfekcji czy przygotowania sklepu do sprzedaży kluczowego asortymentu),

   – dostęp dla handlu i dystrybutorów żywności w trybie pilnym do środków higienicznych – płynów dezynfekujących, rękawiczek, maseczek.

• Pakiet ułatwień do zatrudniania pracowników tymczasowych w sektorze handlu i produkcji żywności obejmujący np.

– przedłużenie obowiązujących wiz i zezwoleń na pracę dla pracowników tymczasowych z Ukrainy zatrudnionych obecnie ww. sektorach,

– możliwość wjazdu do Polski pracowników, którzy byli zatrudnieni w ww. sektorach w okresie ostatnich 12 miesięcy przez okres co najmniej 3 miesięcy i wyjechali w celu odnowienia pozwolenia na pracę,

– ograniczenie formalności związanych z wydawaniem nowych zezwoleń na pracę w ww. sektorach.

Wymienione środki zaradcze, to oczywiście wstępna propozycja, której celem jest zwrócenie uwagi na problemy, z którym będą musiały zmierzyć się wszystkie firmy z sektora produkcji i dystrybucji żywności w Polsce. Sytuacja w walce z epidemią jest dynamiczna, dlatego ważne jest, by odpowiednio wcześniej rozpocząć prace nad zapewnieniem ciągłości dostaw oraz umożliwić odpowiedni przepływ informacji z firmami z tych sektorów – dodaje Maciej Ptaszyński.

Niezmiernie ważne jest też powołanie zespołu do spraw zapewnienia ciągłości dostaw żywności z udziałem przedstawicieli Rządu na najwyższym szczeblu oraz organizacji zrzeszających handel i dystrybutorów żywności, o co apelujemy od początku tej kryzysowej sytuacji – zwraca uwagę Polska Izba Handlu.

Znajdź nas na Twitterze

bryt napis

Kampania Ministerstwa Finansów

Poradnik Podatnika grafika

Kampania Ministerstwa Finansów: Bezpieczna transakcja

BT

Kampania Ministerstwa Rolnictwa: Produkt Polski

Produkt Polski logo

Bezpieczeństwo - kupuję to!

kupujebezpiecznie pion 2

World Food Poland

20-22 kwietnia 2021

Edycja online

worldfood2021 400x300 pl ogólne

Retail Tec

31 maja - 1 czerwca 2021 

Warszawa

RetailTec