Logo Polskiej Izby Handlu

Polska Izba Handlu

Zachowanie różnorodności handlu i usług na rynku wewnętrznym

Przedstawiciele Polskiej Izby Handlu wzięli udział 14 października 2014 w połączonym posiedzeniu Zespołu problemowego Trójstronnej Komisji ds. prawa pracy i układów zbiorowych oraz zespołu problemowego Trójstronnej Komisji ds. ubezpieczeń społecznych.

Tematem posiedzenia były postulaty zgłaszane przez Polską Izbę Handlu dotyczące problematyki związanej z delegowaniem pracowników. Głównym wątkiem spotkania była sporna kwestia obowiązku realizowania obrotów w kraju na poziomie 25% przez firmy świadczące usługi pracy transgranicznej, a co za tym idzie, kwestię zasad opłacania przez te firmy składek na ubezpieczenie społeczne.

W spotkaniu wzięli udział m.in. także przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z ministrami Radosławem Mleczko i Markiem Buciorem, zarządu ZUS, PKPP Lewiatan. Podczas spotkania podjęto decyzję o kontynuacji dialogu pomiędzy Ministerstwem Pracy, ZUS a przedstawicielami pracodawców w celu bieżącego rozwiązywania pojawiających się problemów związanych z delegowaniem pracowników, działań na rzecz jednolitej interpretacji przepisów oraz współpracy w związku z planowaną implementacją dyrektywy o delegowaniu pracowników. Polska Izba Handlu bierze udział w dialogu społecznym związanym problematyką delegowania pracowników od 2012 roku.

15-10-2014

alt

od lewej: Radosław Gałka, Ekspert Polskiej Izby Handlu

Sebastian Filipek Kaźmierczak, Ekspert Polskiej Izby Handlu

Maciej Ptaszyńśki, Dyrektor Polskiej Izby Handlu

 

alt

 

alt

Znajdź nas na Twitterze
Biuletyn Polskiej Izby Handlu
Nr 61 (04/2019)

bryt napis

Targi ReDI 2019

29-30 maja 2019

Warszawa

ReDI2019

Polagra Food

30 września - 3 października 2019

Poznań

Polagra baner400x300

Targi ExpoOPAKOWANIA 2019

20-21 listopada 2019

Sosnowiec

opakowania 400x300px