Logo Polskiej Izby Handlu

Polska Izba Handlu

Zachowanie różnorodności handlu i usług na rynku wewnętrznym

Przedstawiciele Polskiej Izby Handlu wzięli udział 14 października 2014 w połączonym posiedzeniu Zespołu problemowego Trójstronnej Komisji ds. prawa pracy i układów zbiorowych oraz zespołu problemowego Trójstronnej Komisji ds. ubezpieczeń społecznych.

Tematem posiedzenia były postulaty zgłaszane przez Polską Izbę Handlu dotyczące problematyki związanej z delegowaniem pracowników. Głównym wątkiem spotkania była sporna kwestia obowiązku realizowania obrotów w kraju na poziomie 25% przez firmy świadczące usługi pracy transgranicznej, a co za tym idzie, kwestię zasad opłacania przez te firmy składek na ubezpieczenie społeczne.

W spotkaniu wzięli udział m.in. także przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z ministrami Radosławem Mleczko i Markiem Buciorem, zarządu ZUS, PKPP Lewiatan. Podczas spotkania podjęto decyzję o kontynuacji dialogu pomiędzy Ministerstwem Pracy, ZUS a przedstawicielami pracodawców w celu bieżącego rozwiązywania pojawiających się problemów związanych z delegowaniem pracowników, działań na rzecz jednolitej interpretacji przepisów oraz współpracy w związku z planowaną implementacją dyrektywy o delegowaniu pracowników. Polska Izba Handlu bierze udział w dialogu społecznym związanym problematyką delegowania pracowników od 2012 roku.

15-10-2014

alt

od lewej: Radosław Gałka, Ekspert Polskiej Izby Handlu

Sebastian Filipek Kaźmierczak, Ekspert Polskiej Izby Handlu

Maciej Ptaszyńśki, Dyrektor Polskiej Izby Handlu

 

alt

 

alt

Znajdź nas na Twitterze
Biuletyn Polskiej Izby Handlu
Nr 59 (12/2018)

bryt napis

Webinarium o e-Sprawozdania Finansowych spółek za 2018 r.

29 stycznia i 5 lutego

banner webinarium 400x300

Konferencja Quo Vadis Szkolenia

22 lutego 2109

Warszawa

QuoVadis400x300 02 2

Kongres Mięsny

28 lutego 2018

Warszawa

logotyp KM 2019 RGB 400x300